Anita Mahmić

Anita Mahmić


Symphony , Service Delivery Manager
Bosnia and Herzegovina

Sa više od deset godina iskustva u IT industriji, Anita Mahmić, Service Delivery menadžerica, radila je na projektima u području ljudskih resursa, zapošljavanja, zdravstva, osiguranja i na projektima koji posluju prema održivim modelima, odnosno prema tzv. ESG faktorima.

U svom radu bila je odgovorna za planiranje resursa, postavljanje procesa, građenje odnosa s timovima i klijentima, identificiranje i analiziranje rizika projekta, te je pokretala i završavala projekte od početka do kraja - kroz cijeli ciklus razvoja softvera. Saradnju sa svim članovima tima ističe kao osnovu za postizanje projektnih ciljeva.

Shodno tome, Anita svoj tim aktivno uključuje u definiranje projektne strategije, istovremeno brinući se o individualnom razvoju i napretku članova tima.