Projekti kao profitni centri - kada su projekti gotovi za kupce koji plaćaju  

Projekti kao profitni centri - kada su projekti gotovi za kupce koji plaćaju


ENG

Zoom, 16.04.2021. 17:30 - 18:30