KEYNOTE: Gledajući unatrag, što možemo naučiti o važnosti emocionalne inteligencije u upravljanju projektima i vodstvu  

Gledajući unatrag, što možemo naučiti o važnosti emocionalne inteligencije u upravljanju projektima i vodstvu


ENG

Zoom, 15.04.2021. 15:40 - 16:25