O NAMA

Organizator BiH PMI Foruma je PMI BiH Chapter, ogranak PMI® u Bosni i Hercegovini.

PMI BiH Chapter postoji od 2011. godine u statusu tzv. "Potential Chapter", a zadnje četiri godine u punom Chapter statusu i broji 100 članova, od kojih je PMP® certificiranih 37, PMI-ACP® certificiranih 5 i PMI-PBA® 4.

U Bosni i Hercegovini Ogranak je registrovan kao neprofitno udruženje, a članovi rade isključivo na volonterskoj osnovi.

PMI®, odnosno Project Management Institute (www.pmi.org) je svjetska organizacija posvećena projektnom menadžmentu.

Osnovana je 1969. godine, a danas broji preko 556.000 članova širom svijeta.

PMI® nudi lepezu globalno priznatih certifikacija kako za početnike (CAPM®), tako i za iskusne profesionalce iz raznih oblasti: poslovne analize (PMI-PBA®), agilnih metoda (PMI-ACP®), upravljanjem rizicima (PMI-RMP®), a najpoznatiji PMI® certifikat jeste Project Management Professional (PMP®).

Razvoj PMI BiH Chapter-a:

Prvi poziv za okupljanje ogranka su uputile Azra Durić i Amela Berbić u oktobru 2010. godine, a već u aprilu 2011. godine su započele prve formalne aktivnosti na formiranju PMI Ogranka u BiH. Tri mjeseca kasnije je formiran Inicijativni odbor i započinju ativnosti na izradi Poslovnog plana za PMI BH Ogranak. U novembru te godine Ogranak je imao predstavnike na PMI Region 8 (EMEA) Leadership Institute Meeting-u u Lyon-u, a godina je završila sa 26 članova.

U toku 2012. godine PMI BiH Chapter je intenzivno radio na pripremi Poslovnog plana, koji je prihvaćen od strane PMI u julu 2013. godine, te je 21.08.2013. održana osnivačka skupština Udruženja projekt menadžera u BiH. Rješenje o upisu u registar udruženja u Ministarstvu pravde BiH je završeno 06.02.2014. godine.

U maju 2014. godine Ogranak je učestvovao na PMI Region 8 (EMEA) Leadership Institute Meeting u Dubaiu. Takođe, pokušali smo organizovati obuku za projekte oporavka od poplava. Fokus druge polovine 2014. godine je bio na strategiji razvoja Udruženja.

U februaru 2015. smo dobili pismenu saglasnost PMI da možemo PMI koristiti u nazivu Udruženja, te 09.05.2015. Skupština usvaja izmjenu naziva Udruženja i znak Udruženja. U maju 2015. PMI Chapter BiH učestvuje na PMI Region 8 (EMEA) Leadership Institute Meeting u Londonu.

Rješenje o izmjenu naziva udruženja i znaka udruženja je izdato 24.06.2015. U periodu august - oktobar 2015. godine radi se na trogodišnjem Poslovnom planu 2015. - 2017. U novembru 2015. godine zabilježeno je učešće na PMI Region 8 Meeting u Madridu, te učešće na PMI Hrvatska Forum 2015.