Raspored
11.05.2023. (11.05.2023.)
12.05.2023. (12.05.2023.)
08:30 - 09:15
Registracija / Kafa dobrodošlice
Sala Panorama @ Hills Hotel Sarajevo
09:15 - 09:30
Otvaranje Foruma
Sala Panorama @ Hills Hotel Sarajevo
10:10 - 10:40
MSc, DScTech, PMP, PMI-ACP
PMI B&H Chapter
Projekt menadžer
Endava
11:20 - 12:00
Kafe pauza
Sala Panorama @ Hills Hotel Sarajevo
12:00 - 12:30
12:40 - 13:10
13:20 - 14:20
Ručak
Sala Panorama @ Hills Hotel Sarajevo
15:00 - 15:30
MSc EE, Sp Mgmt | PMP, PMI-ACP, DASSM, PMO-CP, SAFe 5 SA, PSM II, PSPO I 
PMI B&H Chapter
16:10 - 16:25
Zatvaranje Foruma
Sala Panorama @ Hills Hotel Sarajevo